• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2019 - Custom text here

„Zmęczone, głodne, brudne… Takie są dzieci, którym dzieciństwo zostało odebrane z powodu wojny. Zmuszone do opuszczenia swoich domów wyruszają w drogę, która, jak wierzą, przyniesie im lepsze życie. Niestety bardzo często nadzieje te okazują się płonne. Życie uchodźcy nie jest łatwe, a decyzja o ucieczce to ostateczność.”
W ramach współpracy z UNICFem został zrealizowany projekt edukacyjny „Po pierwsze dziecko”, który poruszał problem uchodźctwa.
Wśród celów projektu możemy wyróżnić:

  • edukacja dzieci nt. problemów współczesnego świata, przekazanie najmłodszym wiedzy na temat sytuacji uchodźców, a przede wszystkim dzieci
  • uwrażliwienie młodego pokolenia na krzywdę innych
  • kształtowanie otwartości, tolerancji
  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego.

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do współpracy z UNICEFem - międzynarodowym Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.  W ramach akcji organizowanej przez UNICEF "MALI uczniowie idą do szkoły" przedszkolaki ze wszystkich grup stworzyły aż 63 książeczki, które zostały wystawione na sprzedaż podczas kiermaszu pod hasłem "Dzień książki dla Afryki", który odbył się 15 grudnia w holu naszego przedszkola. Podczas akcji udało nam się zebrać aż 410,11 zł. Dziękujemy Państwu za okazane wsparcie i wielkie serce dla tak słusznej sprawy! Wszystkie zgromadzone fundusze zostaną przekazane na konto UNICEFU, a następnie przeznaczone na wsparcie edukacji dzieci z Mali.